Ogłoszenie o zamówieniu

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje, że w dniu 21 września br. zostało ogłoszone zamówienie na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Królówka, Łomna, Nowy Wiśnicz, Olchawa, Połom Duży, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 8.10.2018 do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1496418,rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosciach-krolowka-lomna-nowy-wisnicz-olchawa-polom-duzy-stary-.html

Komentarze są wyłączone.