Remonty dróg na terenie Chronowa

W miejscowości Chronów zostały wykonane nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych na następujących drogach gminnych i wewnętrznych:

  • remont drogi gminnej po działce nr 345 na odcinku o dł. ok 153 m.b.
  • remont drogi gminnej po działce nr 467/1 na odcinku o dł. 91 m.b.

Komentarze są wyłączone.