Zakończono I etap budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Starym Wiśniczu

Zgodnie z podpisaną na wiosnę br. umową na realizację zadania pn.: “Kompleks sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu – etap I” zakończone zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu działki nr 1472 pod budowę wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki. W ramach umowy wykonane zostały:

  • roboty ziemne i podbudowa na boisku wielofunkcyjnym,
  • drenaż boisk z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,
  • niwelacja terenu,
  • instalacja oświetlenia boiska polegająca na ułożeniu przewodów.

Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę 104 550,00 zł brutto.

Komentarze są wyłączone.