W Królówce powstanie nowy odcinek chodnika

10 września br. Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska podpisała umowę z Firmą Handlowo – Usługową ,,KAMBUD” na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa – Leszczyna w km 3+766 – 3+966 wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Królówka.
Wartość zadania opiewa na kwotę 571.959,37 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 30.11.2018 r.

Komentarze są wyłączone.