Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu przy budynku drugiego skrzydła szkoły w Nowym Wiśniczu

12 lipca br. Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska podpisała umowę z firmą “DUD-MAR” Usługi Koparko – Ładowarki na wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku drugiego skrzydła szkoły w Nowym Wiśniczu.

Zakres prac do wykonania  obejmuje m.in.:

  1. wykonanie opaski wokół budynku,
  2. wykonanie parkingu dla rowerów i dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
  3. wykonanie dojść (chodników), schodów terenowych,
  4. wykonanie drogi pożarowej,
  5. wykonanie odcinków ogrodzenia działki,
  6. wykonanie pomostu ewakuacyjnego konstrukcji stalowej,
  7. wykonanie umocnienia skarpy z murkiem oporowym,
  8. wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu,
  9. wykonanie przekładki odcinka sieci gazowej.

Wartość zadania opiewa na kwotę 582.074,99 zł. Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 20.08.2018 r.

Komentarze są wyłączone.