Nowe nakładki asfaltowe w miejscowości Muchówka

W ostatnim czasie wykonane zostały nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz. W miejscowości Muchówka następujące drogi zyskały nowe nakładki:

Droga wewnętrzna w kierunku boiska sportowego na odcinku o długości ok. 192 m.b.

Droga gminna relacji “Królówka – Muchówka” na odcinku o długości ok. 80 m.b.

Komentarze są wyłączone.