Nowe oświetlenie uliczne w Łomnej, Muchówce i Olchawie

Gmina Nowy Wiśnicz wybudowała trzy nowe odcinki sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego.
Pierwszy z odcinków powstał w Łomnej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2079 K Nowy Wiśnicz – Chronów – etap I, o długości około 240 metrów. W ramach zadania zamontowano 6 lamp oświetlenia ulicznego typu LED o poborze mocy 82 W / 9500 lm z wysięgnikami na istniejącym i nowo wybudowanych słupach. Kolejny odcinek powstał w Muchówce, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 966, o długości około 165 metrów. Zamontowane zostały 4 lampy oświetlenia ulicznego typu LED o poborze mocy 107 W / 12500 lm z wysięgnikami na nowo wybudowanych słupach. W miejscowości Olchawa nowa linia energetyczna na odcinku ok. 230 metrów powstała wzdłuż drogi powiatowej nr 2082 K Olchawa – Leszczyna. Zamontowane zostało 5 lamp oświetlenia ulicznego typu LED o poborze mocy 82 W / 9500 lm z wysięgnikami na nowo wybudowanych słupach.
Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 69.660,50 zł. Koszt został w całości sfinansowany z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Muchówka i Łomna.
Budowa oświetlenia na wyżej wymienionych odcinkach była bardzo ważna między innymi ze względu na duże natężenie ruchu. Teraz po zmroku jest zdecydowanie jaśniej, a przede wszystkim bezpieczniej.

Muchówka

 Łomna

Olchawa

Komentarze są wyłączone.