Ogłoszenie o zamówieniu

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 czerwca, zostało ogłoszone zamówienie na zagospodarowanie terenu przy budynku drugiego skrzydła szkoły w Nowym Wiśniczu.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 5.07.2018 do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1464334,budowa-drugiego-skrzydla-szkoly-ze-stolowka-szkolna-w-nowym-wisniczu-w-zakresie-zagospodarowania-ter.html

Komentarze są wyłączone.