Kolejna umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej podpisana

W dniu 12.06.2018r. Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska podpisała umowę z firmą Usługi Sprzętowe i Budowlane “ALKOP” z miejscowości Męcina na:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Leksandrowej o długości 1 159,00 m.b. wraz z przykanalikami o łącznej długości 108,50 m.b. Wartość zadania opiewa na kwotę 790.910,06 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2018 r.

2. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz ( ul. ks. Józefa Białki, Rynek, sięgacze od ul. Pogodnej, ul. Lipnicka): o długości 42,3 m.b. Wartość zadania wyniesie 33.323,62 zł.

Termin zakończenia prac planowany do dnia 20.07.2018 r.

Prace wykonywane będą w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz.

Komentarze są wyłączone.