Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na oś. Leszczyny w Nowym Wiśniczu oraz Olchawie

W dniu wczorajszym, 12 czerwca br. Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska podpisała umowę z firmą EKOINSTAL z Suchej Beskidzkiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa). Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3 473,00 m.b. wraz z przykanalikami o łącznej długości 1 031,00 m.b. Wartość zadania wyniesie: 1.486.632,54 zł.

Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w Olchawie. Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 707,00 m.b. wraz z przykanalikami o łącznej długości 220 m.b. Wartość zadania wyniesie 338.066,62 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2018 r.

Prace wykonywane będą w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz.

Komentarze są wyłączone.