Zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na oś. Golonkówka

11 czerwca br. Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska podpisała umowę z Firmą Usługowo – Handlową „Monter” z Bochni na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Wiśniczu na oś. Golonkówka w ramach zadania pn.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz.

Zakres robót obejmuje budowę  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1 300 metrów bieżących. Wartość zadania opiewa na kwotę 658.457,29 zł

Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 31.05.2019 r.

Komentarze są wyłączone.