“Małopolski Tele-Anioł” na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

6 czerwca 2018 r. Burmistrz Nowego Wiśnicza, Pani Małgorzata Więckowska uczestniczyła w uroczystościach podpisania listów intencyjnych dotyczących przystąpienia Gminy Nowy Wiśnicz do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele – Anioł”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

W ramach projektu niesamodzielni, samotni i przewlekle chorzy pacjenci z województwa Małopolskiego zostaną objęci zdalną opieką medyczną. Umożliwi to specjalna opaska, wyposażona w kartę sim i specjalny przycisk SOS, która zapewni łatwy i szybki kontakt z fachowcami czuwającymi nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem. Małopolski Tele-Anioł to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym Gmina Nowy Wiśnicz deklaruje inicjować i wspierać wzajemną współpracę w zakresie rekrutacji Uczestników do ww. projektu, między innymi poprzez rozpropagowywanie informacji na temat projektu wśród mieszkańców gminy stosując różne formy promocji oraz pomoc w zakresie pozyskania i wypełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu.

Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie https://www.malopolska.pl/teleaniol oraz u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16.

Komentarze są wyłączone.