Prawie trzy kilometry nowej sieci wodociągowej w Kobylu

W dniu 04.06.2018 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle” będącej pierwszą częścią drugiego etapu zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka”.

Zadanie swoim zakresem obejmowało budowę sieci wodociągowej o długości ok. 2,9 km, przebiegającej od boiska sportowego w m. Kobyle wzdłuż drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice (po obu stronach) do granicy z miejscowością Poręba Spytkowska.

Koszt inwestycji to 362 087,76 zł.

Zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ operacji 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Celem operacji jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 11,825 km.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

flaga_unijna                                                                               prow_logo

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Komentarze są wyłączone.