Nowości z literatury profilaktycznej

Informujemy, iż Instytut Psychologii Zdrowia, realizując zadanie powierzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia, przekazał pakiet broszur edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz dotyczących istoty uzależnienia, jego wpływu na funkcjonowanie rodziny oraz możliwości uzyskania pomocy. Pakiet zawiera również materiały dotyczące przemocy w rodzinie.

Bezpłatne materiały dostępne są  w Urzędzie Miejskim (stojaki na ulotki w korytarzach), w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla osób Uzależnionych i ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy oraz w szkołach.
Dostępne tytuły broszur to:
1. Wpływ uzależnienia na życie rodzinne diagnoza problemu i formy pomocy
2. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – poradnik dla rodzin osób uzależnionych
3. Leczenie osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu
4. Wzory spożycia alkoholu picie szkodliwe i uzależnienie
5. Zatrzymać i zrozumieć przemoc w rodzinie
6. Wpływ kontaktów z osobą uzależnioną na funkcjonowanie rodziny
7. Przemoc w rodzinach z problemem alkoholowym
8. Wpływ doświadczenia z dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym na funkcjonowanie osoby w życiu dorosłym
9. Jak radzić sobie z przemocą? – porady psychologiczne dla osób doznających przemocy
10. Procedura ,,Niebieskiej Karty’’- podstawowe informacje
11. Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie
12. Nadużywanie alkoholu a problem przemocy domowej
13. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ponadto, informujemy, iż w ubiegłym roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, również księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiśniczu został wzbogacony o nowe publikacje książkowe z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.
Wyrażamy głęboką nadzieję, iż w/w publikacje przyczynią się do zwiększenia wiedzy osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, odnośnie sytuacji w jakiej się znajdują, natomiast literatura profilaktyczna stanie się cennym narzędziem w pracy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, ale również sięgną po nią rodzice i opiekunowie dzieci.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z dostępnych publikacji.

pobrane_1PrintDSC_0003

Komentarze są wyłączone.