Zakończono remont drogi Królówka – Sośliny

Zakończono realizację zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej Królówka – Sośliny o nr 580281K” w miejscowości Królówka. 

Zadanie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014-2020. Prace polegały na m.in. remoncie nawierzchni, poszerzeniu drogi, odtworzeniu istniejących poboczy, umocnieniu rowu korytkami, wykonaniu oznakowania poziomego oraz przejścia dla pieszy.

Całkowita wartość zadania wyniosła 456 576,96 zł brutto.

Kwota dofinansowania: 243 338,00 zł.

 

Komentarze są wyłączone.