Zakończono remont drogi Królówka – Sośliny

Zakończono realizację zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej Królówka – Sośliny o nr 580281K” w miejscowości Królówka. 

Zadanie zrealizowano w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji 7.2.1 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objęte PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Królówka-Sośliny na dwóch odcinkach w km 0+005-0+255 oraz 1+398-1+974 o łącznej długości 826 m.b. Prace polegały na wykonaniu przebudowy nawierzchni, poszerzeniu drogi, odtworzeniu istniejących poboczy, umocnieniu rowu korytkami, wykonaniu oznakowania poziomego oraz przejścia dla pieszych. Remont wykonano na dwóch odcinkach o łącznej długości 826 m.b.

Całkowita wartość zadania wyniosła 456 576,96 zł brutto.

Kwota dofinansowania: 243 338,00 zł.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

flaga_unijna                                                                                prow_logo

Komentarze są wyłączone.