Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego dla Komitetu Odnowy Zabytkowego Kościoła w Chronowie

19 maja 2018 roku w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Racławicach koło Olkusza odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2018 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał wyróżnienie dla Komitetu Odnowy Zabytkowego Kościoła w Chronowie przekazując dyplom oraz statuetkę na ręce Przewodniczącego Pana Tadeusza Kozioł.

Przewodniczący komitetu Tadeusz Kozioł bardzo serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy z wielkim sercem i oddaniem uczestniczą w odnowie “Chronowskiej Perełki”, oraz za wszelką pomoc finansową: Urzędowi Marszałkowskiemu, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Starostwu Powiatowemu w Bochni, Urzędowi Miejskiemu w Nowym Wiśniczu, a przede wszystkim Kierownikowi Delegatury Konserwatora Zabytków w Tarnowie Panu Andrzejowi Ceterze. To dzięki jego pomocy i ogromnemu zaangażowaniu udało się tak wiele osiągnąć.

Przewodniczący komitetu złożył również podziękowania Burmistrzowi Nowego Wiśnicza – Małgorzacie Więckowskiej oraz całej delegacji, która uczestniczyła w uroczystości.

Komentarze są wyłączone.