Dofinansowanie na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR

Po raz kolejny Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 72 746,00 zł na zadanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łomna, Leksandrowa, Chronów, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kopaliny, Olchawa, Królówka, Połom Duży, Muchówka, Kobyle. W związku z realizacją przedmiotowego zadania zostanie wykonana między innymi podbudowa z kruszyw, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz obsypanie poboczy.

Komentarze są wyłączone.