Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Wiśniczu

W Starym Wiśniczu ruszyła budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 952,50 mb z czterema przepompowniami ścieków.

Zadanie realizowane jest dwóch częściach. Część I realizowana w 2018 roku (planowany termin zakończenia prac 30.11.2018) obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości 4 940,60 mb wraz z trzema przepompowniami ścieków. Część II realizowana w latach 2018 – 2019 (planowany termin zakończenia tego etapu 27.09.2019) obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości 3 011,90 mb wraz z jedną przepompownią ścieków.

Całkowita wartość inwestycji w Starym Wiśniczu to 2 841 845,75 zł.

starywisnicz
Zakres prac zawarty we wniosku o dofinansowanie

malopolska

Na przedmiotowe zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Informacja na temat pozyskanych środków na budowę kanalizacji sanitarnej
w Gminie Nowy Wiśnicz czytaj tutaj:
http://nowywisnicz.pl/2017/08/11/8-mln-zlotych-na-kanalizacje-sanitarna-w-gminie-nowy-wisnicz/

Komentarze są wyłączone.