Kampania “Masz wpływ – wybierz marzenia, nie ryzyko”

Gmina Nowy Wiśnicz w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przystąpiła do  kampanii edukacyjno-informacyjnej „MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO” – finansowanej ze środków Narodowego Programu Zdrowia, organizowanej przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z uczestnictwem w w/w kampanii Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała pakiety materiałów edukacyjnych, które trafiły do właścicieli sklepów w styczniu, a każdy z nich zawierał:

  • plakat do wywieszenia w sklepie, który przypomina o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz konieczności weryfikacji wieku młodych klientów poprzez sprawdzanie dowodów osobistych;
  • naklejkę dla sprzedawcy do umieszczenia przy kasie, która przypomina o konieczności sprawdzenia dokumentu potwierdzającego wiek osób młodo wyglądających;
  • naklejkę przeznaczoną do wyeksponowania blisko kasy, ale od strony kupującego przypominającą o obowiązku okazania dowodu osobistego przy zakupie alkoholu;
  • ulotkę edukacyjną dla sprzedawcy z podstawowymi treściami edukacyjnymi, przypominającymi o wieku i informującymi o konsekwencjach związanych ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim.

Pragniemy nadmienić, iż zdecydowana większość sprzedawców niejednokrotnie jest nakłaniana przez osoby niepełnoletnie do sprzedaży alkoholu. Materiały kampanii umieszczone w widocznym miejscu w sklepie to jasny sygnał dla nastolatka, że w tym sklepie nie ma co pytać o sprzedaż napojów wyskokowych. Wiemy, że wśród Państwa jest wielu uczciwych sprzedawców, którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela i zwracają uwagę komu sprzedają alkohol. Chcemy, aby w szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się zwiększały, aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

Mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz oraz włączając się w realizację kampanii ,,MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO” zostanie przeprowadzone w wybranych punktach badanie tzw. ,,Tajemniczy klient’’ oraz szkolenie sprzedawców.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Polsce obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, sprzedawcy są zobligowani do weryfikacji wieku osób wyglądających młodo – potencjalni klienci powinni okazać dowód osobisty przy zakupie alkoholu.

alkoholaneta_art. kopia

 

Komentarze są wyłączone.