Blisko 5 km sieci wodociągowej w Starym Wiśniczu

W piątek, 20.04.2018 r. zostały odebrane roboty budowlane dla zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz” – w kierunku Podgródka oraz Podgródek – etap I.

Przedmiotem odbioru były roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz o łącznej długości 4 875 m.b.

Wartość wykonanych robót wynosi: 627 253,09 zł.

Zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ operacji 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Celem operacji jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 11,825 km.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

flaga_unijna                                                                               prow_logo

 

Komentarze są wyłączone.