Ogłoszenie o wynikach

Burmistrz Nowego Wiśnicza zawiadamia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018. Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Download (PDF, 301KB)

Komentarze są wyłączone.