Ogłoszenie

Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Szczegóły ogłoszenia oraz formularz zgłoszenia kandydata zamieszczamy poniżej.

Download (PDF, 346KB)

Download (PDF, 214KB)

Komentarze są wyłączone.