Podpisano umowy na remonty dróg na łączną kwotę 1,4 mln zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn.: ,,Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz” w dniu 16.03.2018 r. zostały zawarte umowy:

  • z firmą „KRUSZ-BUD” z Woli Batorskiej na wykonanie robót budowlanych przy zadaniu pn.

1. Remont drogi gminnej nr 580285 K w miejscowości Królówka, na kwotę 377.415,33 zł brutto, z terminem wykonania do 28.09.2018 r. ( Nadole I)

2. Remont drogi gminnej nr 580280 K (ul. Ogrodowa) w miejscowości Nowy Wiśnicz, na kwotę 130.014,65 zł brutto, z terminem wykonania do 28.09.2018 r.
3. Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz ( dotyczy każdej miejscowości ), na kwotę 716.456,92 zł brutto, z terminem wykonania do 31.08.2018 r.

  • z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. z Krakowa na wykonanie robót budowlanych przy zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle, na kwotę 176.473,36 zł brutto, z terminem wykonania do 28.09.2018 r.

Zadanie obejmuje:
1) Przebudowę drogi gminnej nr 580282K ,,Stary Wiśnicz – Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa.
2) Przebudowę drogi gminnej nr 580282K ,,Stary Wiśnicz – Kobyle” w miejscowości Stary Wiśnicz – strona południowa.

Komentarze są wyłączone.