Podpisano umowy na wykonanie chodników

W dniu 15 marca 2018 r. zostały zawarte umowy z firmą ,,DUD-MAR” Usługi Koparko – Ładowarki na wykonanie robót budowlanych przy zadaniach pn.:

  • Przebudowa drogi gminnej Kopaliny – Stary Wiśnicz wraz z wykonaniem chodnika, murku z palisady i kanalizacją opadową w miejscowości Kopaliny – etap II w kilometrażu 0+115 – 0+190,00, na kwotę 99.407,85 zł
  • Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej 580273 K Chronów – Krasna Góra w miejscowości Chronów – etap II w kilometrażu 0+692 – 0+712 i poszerzeniem jezdni wraz z krawężnikiem w kilometrażu 0+700 – 0+720, utwardzeniem pobocza, kanalizacją opadową na kwotę 30.717,20 zł
  • Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w miejscowości Wiśnicz Mały w kilometrażu od 0+274 do 0+360 na kwotę 74.974,82 zł

Planowany termin zakończenia w/w robót: do dnia 31.05.2018 r.

Komentarze są wyłączone.