Ruszyła przebudowa drogi w Królówce

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej nr 580281K Królówka – Sośliny o długości 786 mb.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

– wykonanie lokalnej wymiany przebudowy na powierzchni 400 m2
– wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej
– wykonanie poszerzenia drogi o gr. 50 cm na dł. 786 mb i szerokości poszerzenia 0,5 mb
– wykonanie warstwy profilowej o średniej grubości 3 cm na dł. 786 mb
– ułożenie geosiatki wzmacniającej na dł. 786 mb
– wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm na dł. 786 mb
– odtworzenie istniejących poboczy obustronnie na dł. 1502,0 mb
– wykonanie malowania przejścia dla pieszych
– umocnienie rowu korytkami o dł. 786 mb

Całkowita wartość prac wyniesie 459.497,76 zł.

W wyniku tych prac wystąpią utrudnienia w ruchu. W związku z powyższym – prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do czasowego oznakowania.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Komentarze są wyłączone.