Podpisano umowę na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Starym Wiśniczu

1 marca 2018 r. Burmistrz Nowego Wiśnicza podpisała umowę na realizację zadania pn.: “Kompleks sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu – etap I”. Wykonawcą prac będzie firma Usługi Budowlano – Ziemne ”ŁAGOSZ”.

Umowa została zawarta na kwotę 104.550,00 zł brutto.

Planowany termin realizacji prac 31.08.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu działki nr 1472 położonej w miejscowości Stary Wiśnicz pod budowę wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki przy Zespole Szkół Podstawowych im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu – etap I obejmujący wykonanie:

– robót ziemnych i podbudowy na boisku wielofunkcyjnym;

– drenażu boisk z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

– niwelacji terenu;

– instalacji oświetlenia boiska.

Komentarze są wyłączone.