Informacja dotycząca zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującej miejscowość Leksandrowa – etap “A”

Informujemy, iż w dniu 19 lutego 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została opublikowana zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmująca miejscowości Leksandrowa z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza – etap „A” zatwierdzona Uchwałą nr XLII/396/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1283 z dnia 19 lutego 2018 r.).

Zgodnie z § 35 ww. uchwały zmiana MPZP obejmująca miejscowość  Leksandrowa  z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza – etap „A” wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. w dniu 22 marca 2018 r.

Komentarze są wyłączone.