Ankieta dotycząca inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

Informujemy, że wraz z nakazami podatkowymi za rok 2018 otrzymali Państwo do wypełnienia ankietę dotyczącą inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Otrzymana przez Państwa ankieta ma na celu przygotowanie i bieżącą aktualizację bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie naszej gminy, co bezpośrednio wynika z obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze, przyjętego w dniu 23 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego. Głównym celem realizacji ww. programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Prosimy o rzetelne uzupełnienie i złożenie ww. ankiety na dzienniku podawczym (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśnicz, ul. Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz w terminie do 15 marca 2018 r. 

Poniżej zamieszczamy druk ankiety do pobrania:

Download (PDF, 559KB)

Komentarze są wyłączone.