1,7 miliona zł na dokończenie budowy szkoły w Nowym Wiśniczu

W dniu 20 grudnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nowy Wiśnicz, reprezentowaną przez Małgorzatę Więckowską, Burmistrza Nowego Wiśnicza, a Firmą Usługi Remontowo – Budowlane ,,URBUD” z Łęki na roboty budowlane związane z dokończeniem budowy drugiego skrzydła szkoły w Nowym Wiśniczu.

Zakres prac do wykonania w ramach umowy obejmuje:

-wykonanie i montaż stolarki drzwiowej;
-wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (posadzki, okładziny, malowanie);
-wykonanie przegród sanitarnych;
-montaż armatury i urządzeń;
-przystosowanie budynku do wymogów ppoż.;
-dostawę i montaż urządzeń dla instalacji: systemu monitoringu, systemu alarmowego, instalacji     multimedialnej oraz systemu sterowania oświetleniem Dali;
-wykonanie elewacji zachodniej, południowej i północnej ściany istniejącego budynku szkoły;
-wykonanie robót blacharskich przy kominach;
-wykonanie przykrycia szachtów piwnicznych.

Wartość wykonanych prac wynosi 1.711.302,47 zł
Planowany termin zakończenia prac w ramach w/w umowy: 31.05.2018 r.

Komentarze są wyłączone.