Świąteczne spotkania

W sobotę, 16 grudnia 2017 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz, które rokrocznie organizuje Miejski Ośrodek Pomocy w Nowym Wiśniczu. Dzięki życzliwości i gościnności Państwa Edyty i Krzysztofa Kołodziejczyk spotkanie odbyło się w Restauracji Panorama Garden w Nowym Wiśniczu.

Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Starym Wiśniczu – dziekan Ryszard Kołodziej, proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Nowym Wiśniczu – ksiądz Krzysztof Wąchała oraz proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Kobylu ksiądz Stanisław Kuczaj poprowadzili wspólną modlitwę.

W Spotkaniu Wigilijnym uczestniczyli: Pani Małgorzata Więckowska – Burmistrz Nowego Wiśnicza, Pan Mirosław Chodur – Przewodniczący Rady Miejskiej, radni Rady Miejskiej, Pani Agata Płaszczyk – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce oraz Pan Leszek Marszałek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu.

Świąteczną atmosferę spotęgował występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu, które pod czujnym okiem nauczycieli: Pani Małgorzaty Klimek, Pani Agnieszki Piotrowicz oraz Pani Kingi Motak przygotowały piękne przedstawienie.

Dnia 17 grudnia 2017 r. w wiśnickim Ratuszu  zorganizowane zostało spotkanie ze Świętym Mikołajem, na które dzieci z naszej gminy przyszły wraz z rodzicami i opiekunami.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy wsparli organizację świątecznych spotkań. Bezinteresowne zaangażowanie innych jest świadectwem tego, że wśród nas nie brakuje osób wrażliwych na los drugiego człowieka – a taka postawa daje motywację do kontynuacji tego dobroczynnego dzieła.
W szczególności dziękujemy Państwu Edycie i Krzysztofowi Kołodziejczyk, za zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz.
Wyrazy wdzięczności należą się również zaangażowanym instytucjom: Środowiskowemu Domu Samopomocy w Muchówce, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Wiśniczu oraz pozostałym darczyńcom:
F H U P Stal – Chem – Stanisław Burkiewicz
FHU BHJ s.c. Bakalarz Henryk, Bakalarz Jacek, Bakalarz Marcin
FHU Metal-Tech Andrzej Całka
FHU NOVUM Anna Wójs
FHU NOVUM I Rafał Wójs
Firmie Elmak – Elżbieta Tworzydło
Firmie Hadson Sp. z o.o. P. Kuc, K. Feliksiak
Firmie Handlowo Usługowa Kam Bud – Stanisław Klimek
Firmie Rol-Trakor S.C. Firma Handlowo-Usługowa Janusz Bober – Jerzy Bober
Firmie Inwest Bud K. Feliksiak
FPU Bakalarz Włodzimierz
Stacji Kontroli Pojazdów – Edward Mech
Mechanice Pojazdowej Auto-Gaz – Maź Dariusz
Panu Dariuszowi Bodurka – Zakład Stolarski Okno Styl Wiśnicz Mały
Panu Grzegorzowi Mazanek
Panu Kazimierzowi Bober
Panu Przemysławowi Tworzydło
Panu Tadeuszowi Kozioł
Panu Albinowi Kiełtyka

Kierownik MOPS

Aneta Feliksiak

Komentarze są wyłączone.