Budowa chodnika Kopaliny – Stary Wiśnicz

Obecnie prowadzone są prace związane z budową chodnika w ramach zadania pn.: “Przebudowa drogi gminnej Kopaliny-Stary Wiśnicz wraz z wykonaniem chodnika, muru z palisady i kanalizacji opadowej w miejscowości Kopaliny-etap I”. Nowo powstały odcinek będzie miał długość 115 m.b.
Wartość zadania to koszt 130 749,94 zł. Całość finansowana ze środków własnych gminy.

Komentarze są wyłączone.