Podpisano umowę na budowę odcinka kanalizacji

W dniu 11 grudnia 2017r. Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska zawarła umowę z firmą Usługi Sprzętowe i Budowlane ALKOP Aleksander Lachor na roboty budowlane w ramach zadania pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – od zamku w kierunku miejscowości Łomna wraz z przyłączem do budynku komunalnego nr 3 w miejscowości Leksandrowa – etap I.
Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 580 m.b. wraz z przyłączem do budynku komunalnego.
Umowa została zawarta na kwotę 176 990,62 zł.
Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Komentarze są wyłączone.