Informacje ogólne dotyczące świadczenia „ZA ŻYCIEM”

Informujemy, że rodzice dziecka żywo urodzonego posiadający zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka (w czasie ciąży) lub w czasie porodu mogą złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek osób w/w.
Powyższe świadczenie nie jest uzależnione od dochodu rodziny.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest, aby kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną.
Wzór takiego zaświadczenia dostępny jest TUTAJ.

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia udostępniło wzór pomocniczy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę dziecka, które powstały w czasie ciąży lub porodu, do pobrania TUTAJ.
Wnioski, o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia można składać w pokoju nr 5 w siedzibie MOPS w Nowym Wiśniczu – Rynek 16, w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 14:30.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami telefonów: 531 467 969 lub 531 626 908.

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/1
Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1
Informator zasady przyznawania świadczenia: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator–zasady-przyznawania-jednorazowego-swiadczenia-w-wysokosci-4-tys-zl/
Informator Za życiem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 

Komentarze są wyłączone.