Cmentarz wojenny w Leksandrowej- zakończenie prac

Zakończono prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Leksandrowej.

Zakres prac obejmował między innymi:

  • remont ogrodzenia betonowego wraz z renowacją elementów stalowych
  • demontaż starych, wykonanie nowych krzyży drewnianych oraz ich montaż
  • remont słupów
  • wykonanie i montaż krzyża wraz z wykonaniem fundamentu
  • wykonanie i montaż tablic granitowych
  • zagospodarowanie terenu i odtworzenie zanikających mogił
  • uporządkowanie terenu cmentarza

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 53 617,85 zł w ramach programu “Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Całkowita wartość zadania wyniosła 74 000 zł.

Stan cmentarza przed wykonywanymi pracami

Stan cmentarza po zakończeniu prac

Komentarze są wyłączone.