Trwają zajęcia nauki pływania w ramach projektu “Umiem pływać”

Od września trwają zajęcia nauki pływania dla dzieci uczęszczających do III klas szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Zajęcia odbywają się w ramach ministerialnego projektu “Umiem pływać”. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało na to zadanie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 11 450,00 zł. Taką samą kwotę zapewniła Gmina Nowy Wiśnicz. Projekt ten ma przede wszystkim na celu nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki pływania. W ramach projektu pokrywane są koszty wynajmu pływalni, wynagrodzenia instruktorów i opiekunów, transport uczestników. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Proszówkach.

Komentarze są wyłączone.