Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miejscowości Połom Duży – etap A

W dniach od 2 listopada do 30 listopada 2017 r. można ponownie zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży- etap A.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. w Sali Kina w Nowym Wiśniczu o godz. 16:00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany MPZP obejmujący miejscowość Połom Duży – etap A

RYSUNEK PLANU

Download (PDF, 7.43MB)

TEKST PLANU

Download (PDF, 179KB)

UWAGA DO ZMIANY MPZP POŁOM DUŻY – ETAP A

Download (PDF, 105KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

RYSUNEK

Download (PDF, 7.28MB)

TEKST

Download (PDF, 1.07MB)

Komentarze są wyłączone.