Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów zmian MPZP obejmujących miejscowości Leksandrowa oraz Połom Duży – etap A

W dniach od 2 listopada do 30 listopada 2017 r. będzie można ponownie zapoznać się z projektami zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmujących miejscowości:

  • Leksandrowa z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście” Wiśnicza – etap A,
  • Połom Duży – etap A.

Projekty wyżej wymienionych dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu (pokój nr 23) w godzinach pracy urzędu oraz na naszej stronie internetowej w zakładce: Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projektach zmian MPZP odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. w sali kina w Nowym Wiśniczu o godz. 16.00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. do tut. Urzędu.

Download (PDF, 713KB)

Komentarze są wyłączone.