Życzenia Burmistrza Nowego Wiśnicza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty!

Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu wyrazy uznania, szacunku oraz wdzięczności za trud wkładany w kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia. Dzięki Waszemu zaangażowaniu oraz dobrej pracy, dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zdolności, zdobywać nowe umiejętności, które pomagają im w poznawaniu świata i siebie. Życzę, by Wasza praca przyniosła jak najwięcej zadowolenia z wykonywanych zadań oraz wdzięczność uczniów, wychowanków i rodziców. Żebyście Państwo każdego dnia znajdowali siły, by wspierać młodych ludzi w ich poszukiwaniach i cieszyć się z ich odkryć. Wierzę, że Wasze starania przyniosą prawdziwą satysfakcję i zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.
Życzę również optymizmu, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Więckowska
Burmistrz Nowego Wiśnicza

Komentarze są wyłączone.