Konkurs “Bajki sercem pisane”

bajkaprof

REGULAMIN KONKURSU

Na bajkę profilaktyczną: „Bajki sercem pisane”

 1. Organizatorzy konkursu:
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu ul. Rynek 1

             e-mail: mbpnw@interia.pl

            www.bibliotekanowywisnicz.pl

 • Biblioteka szkolna ul. Szkolna 1

            e-mail: biblioteka.sp.nowywisnicz@gmail.com

 1. Cele Konkursu:
 • Angażowanie młodzieży do artykułowania swoich problemów poprzez formy literackie
 • Propagowanie czytelnictwa i popularyzacja działających bibliotek publicznej i szkolnej
 • Wyrażanie negatywnych emocji i szukania dróg oczyszczenia
 • Promowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży
 1. Uczestnicy Konkursu
 • Uczniowie klas V – VII Szkoły Podstawowej oraz II i III klas Gimnazjum
 1. Warunki konkursu:
 • Konkurs polega na napisaniu bajki profilaktycznej o dowolnej tematyce ale zgodnie z kryteriami jej budowy, dołączonymi do niniejszego regulaminu. Uczestnicy pracują indywidualnie.
 • Gotową bajkę w wersji papierowej należy oddać do dnia 13.11.2017 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiśniczu lub Biblioteki Szkolnej w Nowym Wiśniczu
 • Na pracy muszą znajdować się następujące dane:
 • Imię i Nazwisko autora
 • Klasa
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz umieszczenia wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych bibliotek, Urzędu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.
 1. Kryteria oceny:

Jury oceniając prace weźmie pod uwagę:

 • Zgodność z celami i kryteriami bajki profilaktycznej
 • Poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną
 • Oryginalność pomysłu (sprawdzone zostanie, czy bajka nie została przejęta z Internetu lub innych źródeł)
 • Samodzielność

UWAGA: Bajki wulgarne i obraźliwe będą dyskwalifikowane.

 1. Zasady nagradzania:
 • Prace będą oceniane przez 3 – osobowe Jury
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma Dyplom uczestnictwa
 • Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody
 • Autorzy prac nagrodzonych wezmą udział w uroczystym Podsumowaniu Konkursu, który odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Wiśniczu dn. 30 Listopada 2017
 1. Postanowienia końcowe:
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 • Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach.
 1. Kontakt z Organizatorami:
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu ul. Rynek 1, 32-720 Nowy Wiśnicz tel. 14 612 86 31

          e- mail: mbpnw@interia.pl

          www.bibliotekanowywisnicz.pl

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

Komentarze są wyłączone.