Informacja w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany MPZP miejscowości Muchówka – etap A

Zarządzenie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka – etap A, wykładanego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.

Download (PDF, 580KB)

Komentarze są wyłączone.