Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miejscowości Chronów – etap A

W dniach od 04 października do 03 listopada 2017 r. można zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów – etap A.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. w sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu o godz. 14.00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany MPZP obejmujący miejscowość Chronów – etap A.

RYSUNEK PLANU

Download (PDF, 30.22MB)

TEKST PLANU

Download (PDF, 301KB)

UWAGA DO ZMIANY MPZP CHRONÓW – ETAP A

Download (DOC, 35KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

RYSUNEK

Download (PDF, 29.77MB)

TEKST

Download (PDF, 4.77MB)

Komentarze są wyłączone.