Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany MPZP obejmującej miejscowość Chronów – etap A

W dniach od 04 października do 03 listopada 2017 r. będzie można ponownie zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów – etap A.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu wraz z prognozą będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w/w projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu o godz. 14.00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 r. do tut. Urzędu.

Download (PDF, 615KB)

Komentarze są wyłączone.