Ogłoszenie

Zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Grupę Odtwórstwa Historycznego Per Saecula na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.”Bitwa pod Chocimiem 1621” wraz z ofertą.

Download (PDF, 275KB)

Download (PDF, 1.57MB)

Komentarze są wyłączone.