Zebrania Burmistrza z mieszkańcami

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców o terminach zbliżających się zebrań z udziałem Burmistrza Nowego Wiśnicza.

Terminy spotkań w poszczególnych miejscowościach przedstawiają się następująco:

12 września 2017 r. o godz. 18:00 w Olchawie w Świetlicy Wiejskiej

14 września 2017 r. o godz. 18:00 w Starym Wiśniczu w Remizie OSP

17 września 2017 r.:
godz. 8:00 w Królówce w Remizie OSP
godz. 11:00 w Kobylu w Remizie OSP
godz. 15:00 w Łomnej w budynku dawnej szkoły
godz. 18:00 w Muchówce w Świetlicy Wiejskiej

20 września 2017 r.
o godz. 18:00 w Nowym Wiśniczu w sali kina

21 września 2017 r. o godz. 18:00 w Kopalinach w Świetlicy Wiejskiej

24 września 2017 r.
godz. 8:30 w Chronowie w Remizie OSP
godz. 11:00 w Połomiu Dużym w Remizie OSP
godz. 15:00 w Leksandrowej w Świetlicy Wiejskiej
godz. 17:00 w Wiśniczu Małym w Remizie OSP

Zachęcamy wszystkich do udziału w zebraniach.

Komentarze są wyłączone.