Informacja dla osób ws. wniosków o 500+

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY JESZCZE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZGO 500 PLUS

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Przypominamy, że dobiega końca okres zasiłkowy 2016/2017, który dla osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego trwa do 31 października 2017 r. a dla osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500 plus trwa do 30 września 2017 r.

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018, dla świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od 01.10.2017 r. i trwa do 30.09.2018 r. a dla świadczeń rodzinnych od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

UWAGA! 11 września 2017 r. upływa termin dostarczenia zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego, że dziecko podjęło/kontynuuje naukę.

TERMINY WYPŁAT:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone do dnia 31.08.2017 r., będą wypłacone do dnia 30.11.2017 r., w przypadku wniosków składanych we wrześniu i październiku wypłata następować będzie do ostatniego dnia grudnia 2017 r. W przypadku wniosków składanych od 01.11.2017 r. wypłata następować będzie do końca lutego 2018 r.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z dokumentami w terminie:

od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. roku ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 roku;

– od 1 września do 30 września 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 roku;

– od 1 października do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik, listopad oraz grudzień 2017 r. następuje nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.

 Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, jak również na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście (siedziba MOPS, Rynek 16, parter, pokój nr 5), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

MOPS – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

od poniedziałku do piątku: od 07.00 do 14.30

NUMERY KONTAKTOWE: 531 467 969, 521 626 90

Komentarze są wyłączone.