Prace remontowe oraz nowe nawierzchnie na drogach

Rozpoczęto prace polegające na wykonaniu nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz prace remontowe dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz.
W ramach prowadzonych prac wykonano:
– w  miejscowości Olchawa drogę betonową na działce nr 15/2                                                                        Olchawa- droga betonowa

– w miejscowości Olchawa nakładkę asfaltową na działce nr 48
Olchawa- naw. asfaltowa
– w miejscowości Królówka utwardzenie drogi kruszywem na działce nr 1396
Królówka

– w miejscowości Królówka (Uzbornia I) nakładkę asfaltową na działce nr 1436/1Królówka-Uzbornia I

– w miejscowości Królówka nawierzchnię betonową na drodze wewnętrznej po działkach nr 274/1, 272/2, 275/1, 264/2, 265/5, 265/4, 266/2
Królówka- naw. bet.

 

Komentarze są wyłączone.