8 mln złotych na kanalizację sanitarną w gminie Nowy Wiśnicz

Kolejne sukcesy Gminy Nowy Wiśnicz w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.  1 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu dwóch projektów, o których wsparcie starała się gmina. Projekty te dotyczą budowy kanalizacji a konkretnie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz.

Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Maksymalna kwota dofinansowania to łącznie 5 492 788,55 zł.

Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 8 mln zł. Planowany termin realizacji zadania to lata 2017-2018.

Jest to kolejna ważna inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W czerwcu Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała środki na rozbudowę sieci wodociągowej o czym informowaliśmy tutaj.

malopolska

Dzięki pozyskanym przez gminę środkom będzie możliwa budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 15722,5 mb (ponad 15 km). Poniżej przedstawiamy zakres zadania z podziałem na miejscowości.

starywisnicz

olchawa

leksandrowa

kazimierza

golonkowka

leszczyny

Komentarze są wyłączone.