Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP obejmującej miejscowość Muchówka – etap A

W dniach od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. można ponownie zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka – etap A.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu (pokój nr 23) oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.08.2017 r. w sali Kina MOK w Nowym Wiśniczu w godz. od 16.00 do 17.00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2017 r. do tut. Urzędu.

 

Projekt zmiany MPZP obejmujący miejscowość Chronów – etap A.

RYSUNEK PLANU

Download (PDF, 5.43MB)

TEKST PLANU

Download (PDF, 664KB)

UWAGA DO ZMIANY MPZP MUCHÓWKA – ETAP A

Download (PDF, 187KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

RYSUNEK

Download (PDF, 6.19MB)

TEKST

Download (PDF, 1.7MB)

Komentarze są wyłączone.