Zakończono remont chodnika na ul. Mickiewicza w Nowym Wiśniczu

W dniu 18 lipca 2017r. odbył się odbiór końcowy prac remontu chodnika przy ul. Mickiewicza w Nowym Wiśniczu. 

Roboty polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni asfaltowej z krawężnikami, ułożeniu nowych krawężników betonowych z obrzeżami oraz nowej nawierzchni z kostki betonowej.

Łącznie ułożono 331 mb chodnika.

Komentarze są wyłączone.