Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miejscowości Chronów – etap A

W dniach od 11 lipca do 11 sierpnia 2017 r. można zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów – etap A.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.08.2017 r. w sali Kina MOK w Nowym Wiśniczu o godz. 17.30.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2017 r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany MPZP obejmujący miejscowość Chronów – etap A.

RYSUNEK PLANU

Download (PDF, 34.15MB)

TEKST PLANU

Download (PDF, 479KB)

UWAGA DO ZMIANY MPZP CHRONÓW – ETAP A

Download (PDF, 196KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

RYSUNEK

Download (PDF, 33.8MB)

TEKST

Download (PDF, 1.66MB)

 

Komentarze są wyłączone.